Obnovení výuky 11. 5. 2020

30. 4. 2020 vydalo MŠMT pokyny o ochraně zdraví a provozu ZUŠ v období do konce šk. r. 2019/2020. V souladu s tímto dokumentem a za dodržení všech hygienických a epidemiologických opatření je od 11. května obnovena výuka v ZUŠ Nepomuk a na odloučeném pracovišti v Kasejovicích.

Kromě individuální výuky bude probíhat i výuka hudebních nauk, výuka v literárně-dramatickém a výtvarném oboru. 

Výuka kolektivních předmětů bude probíhat podle původních rozvrhů. Dojde ale k dílčím úpravám výuky volitelných předmětů. Z prostorových důvodů nelze obnovit výuku předmětu souhra.

Informace o zahájení výuky a formulář „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“ byly zaslány rodičům všech žáků e-mailem.

Stanislav Vaník                                                                                                                                                               ředitel ZUŠ

  

 

                                                                                                                                               

Komentáře jsou vypnuty.