Zápis nových žáků do ZUŠ Nepomuk pro školní rok 2019/2020

Středa 12. 6. 2019 v ZUŠ Nepomuk od 14:00 do 17:00 hod.

Náhradní termín:  pondělí 17. 6. 2019 od 17.00 do 18.00 hod.

 

Hudební obor: zazpívat dvě libovolné písničky
U přijímacích zkoušek se zjišťuje především zájem uchazeče o zvolený obor a přirozené hudební schopnosti — intonace lidové písně, rytmus, hudební paměť, fyzické dispozice.

Výuka hudebního oboru probíhá také na pobočce v ZŠ Kasejovice.

Výtvarný obor: přinést s sebou 2 – 3 namalované obrázky
Zjišťuje se stupeň prostorového, barevného a tvarového vnímání a tvůrčí invence a zájem žáků.

Literárně-dramatický obor: zarecitovat jednu básničku
Zjišťují se pohybové, mluvní a komunikační předpoklady a zájem žáků.

Přípravné studium je určeno pro děti pětileté (2 ročníky) a šestileté (1 ročník).

Komentáře jsou vypnuty.