Vyhláška

ze dne 9. února 2005

o základním uměleckém vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 112 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Vyhláška o ZUV k 9.2.2005 (PDF 280 kB)

Komentáře jsou vypnuty.