Obnovení výuky od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,
 na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví dochází od pondělí 12. 4. 2021 k částečnému obnovení prezenčního vzdělávání v naší škole.

1. Individuální výuka hudebního oboru může probíhat prezenčním způsobem „jeden na jednoho“ (ve třídě jeden žák a jeden učitel), nebo distančním způsobem s možností individuální konzultace. Na vámi zvoleném způsobu výuky se dohodnete s jednotlivými vyučujícími.

2.  Výuka ostatních předmětů hudebního oboru a výuka literárně-dramatického a výtvarného oboru bude nadále probíhat distančním způsobem. Na základě dohody mezi učitelem a zákonným zástupcem žáka je však možné v těchto předmětech a oborech organizovat individuální konzultace.

3.  Žáci školy, kteří se účastní individuální výuky nebo konzultací, nebudou testováni na přítomnost viru COVID-19.

4.  Přítomnost zákonných zástupců žáků ve vyučování a na konzultacích je možná pouze ve výjimečných případech (žáci přípravného studia a 1. ročníku I. stupně) za předpokladu, že zákonný zástupce žáka bude přítomen společně s žákem po celou dobu vyučování v učebně.

5.  V prostorách školy jsou všechny osoby povinny nosit respirátory kategorie FFP2 / KN95. Žáci ve věku do patnácti let mohou používat chirurgickou roušku. Výjimka z nošení roušek nebo respirátorů je také možná v případě, kdy to znemožňuje povaha vyučovaného předmětu (hra na dechové nástroje, sólový zpěv).


Komentáře jsou vypnuty.