Zápis nových žáků pro školní rok 2021/2022

Pondělí 21. 6. a úterý 22. 6. 2021 v ZUŠ Nepomuk od 14:00 do 17:00 hod.

Rezervujte si den a čas návštěvy školy na tel. č. 606 229 848.

Hudební obor: zazpívat dvě libovolné písničky
U přijímacích zkoušek se zjišťuje především zájem uchazeče o zvolený obor a přirozené hudební schopnosti — intonace lidové písně, rytmus, hudební paměť, fyzické dispozice.

Výuka hudebního oboru probíhá také na pobočce v ZŠ Kasejovice.

Výtvarný obor: přinést s sebou 2 – 3 namalované obrázky
Zjišťuje se stupeň prostorového, barevného a tvarového vnímání a tvůrčí invence a zájem žáků.

Literárně-dramatický obor: zarecitovat jednu básničku
Zjišťují se pohybové, mluvní a komunikační předpoklady a zájem žáků.

Přípravné studium je určeno pro děti pětileté (2 ročníky) a šestileté (1 ročník).

Komentáře jsou vypnuty.