Úplata za vzdělávání

Výše příspěvku v jednotlivých oborech

hudební obor

za 1 měsíc za pololetí
přípravné studium 1. roč. 120,- 600,-
přípravné studium 2. roč. 150,- 750,-
individuální výuka 220,- 1.100,-
skupinová výuka 180,- 900,-
     

výtvarný obor

   
základní a přípravné studium 140,- 700,-
     

literárně-dramatický obor

   
základní a přípravné studium 120,- 600,-
     

studium pro dospělé

   
podle § 8, odst. 2, písm. b) vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání 1 500,- 7 500,-

 

Komentáře jsou vypnuty.